Close
ad-box-image

Historikk

By  februar 20, 2016

Arbeidet med Okstindan natur- og kulturpark startet i 2013. Siden den gang har 1.650.000 kroner blitt bevilget fra KMD og NFK til arbeid med utvikling av park-konseptet.

En søknad om et Forprosjekt ble sendt høsten 2013 og ble innvilget av Kommunal og Regionaldepartementet med 350.000 kroner fra Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker.

Forprosjektet ble beskrevet slik:
Forstudien og forprosjektet har som mål å legge til rette for at Okstindan og hele dets influensområde, med Nord Norges høyeste fjellmassiv og Norges sannsynligvis eldste isbre, skal få status som Natur- og kulturpark til glede for tilreisende og lokalbefolkning på Helgeland. Prosjektet skal samle små og store aktører til å jobbe for en målrettet, bærekraftig bruk av området. Bevaring og utnytting av særegne natur- og kulturverdier skal bidra til å skape identitet, samhandling, kreativitet og næringsutvikling.

Det ble nedsatt en parkgruppe som besto av opptil 15 deltagere. Denne gruppen arbeidet, sammen med Hemnes kommune, fram en Forstudie som ble godkjent av Norske Parker i deres styremøte den 19. desember 2014. Okstindan natur- og kulturpark ble dermed Parkkandidat.

Parkgruppen jobbet også fram en søknad om et Hovedprosjekt og ble tilgodesett med 1 million fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet våren 2014. I tillegg ga Nordland Fylke 300.000 kroner i tilskudd til Hovedprosjektet.
Hovedprosjektet ble startet i januar 2015 og vil gå ut 2017.

For aktiviteter i Forprosjektet og Hovedprosjektet, se under menypunktet Aktiviteter .