Close
ad-box-image

Hva er en park?

By  februar 20, 2016

Park som lokal- og regional utviklingsmodell stammer fra Europa, der det har eksistert regionale parker i over 60 år, bl.a. i Sveits og Frankrike. I Norge har parkene et felles forum i organisasjonen Norske Parker.

Norske Parker definerer park på følgende måte: En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde. Her kan du lese mer om hvordan man definerer en park.

Det handler om å finne gode og effektive måter å organisere arbeid med lokal samfunnsutvikling på.
-ta i bruk utviklingskapasiteten i et område med felles verdier, interesser og identitet.
-ta i bruk de samlede ressursene i et område, både på tvers av administrative grenser, kommunale sektorer og offentlig/privat/frivillig sektor.

Kort sagt: en måte å arbeide på for å forene stedsutvikling, kulturutvikling, næringsutvikling, omdømme- og merkevarebygging.

Januar 2017, ny rapport om arbeid med verdiskapning basert på natur og kulturverdier:
Distriktssenteret har i oppdrag frå KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) utarbeidet en arbeidsrapport rundt arbeidet med verdiskaping basert på natur- og kulturverdiene. I denne rapporten har de hentet erfaringer frå 4 områder/kommuner i landet, bl.a. Vega. Basert på intervju og feltarbeid inkl. tidligere forskning og praksis, har de kommet med faglig innspill til nasjonal politikkutvikling på området.