Close
ad-box-image

Hvorfor bli med og hvordan?

By  februar 20, 2016

Hvilke fordeler gir det å være med i parken?

* Økt synlighet og omtale
* Sterkere merkevare og bedre omdømme
* Større marked
* Nyskapning og nye muligheter
* Større nettverk og bedre samarbeid mellom det offentlige, private og frivillig sektor
* Påvirkningsmulighet og en sterkere stemme med hensyn til utvikling av lokalmiljøet
* Kunnskapstilgang bl.a. via økt tilbud om kurs og konferanser
* Økte søkemuligheter for utviklingsmidler
* Positiv effekt for rekruttering pga. økt bolyst og stolthet

Hvis du vil være med å bidra aktivt i parken enten som frivillig eller med partnerskapsavtale, er det bare å sende oss en mail via kontaktskjema, så tar vi gjerne kontakt med deg. Se også under Aktiviteter og Partnere for mer informasjon.