Close
ad-box-image

Offentlige aktører

By  februar 20, 2016

Okstindan natur- og kulturpark støttes av Kommunal og Moderniseringsdepartementet, Nordland Fylkeskommune og Hemnes kommune. Miljødirektoratet bidrar gjennom prosjektmidler. Vi samarbeider også med Statskog, Fylkesmannen i Nordland og Distriktssenteret.