Close
ad-box-image

Formål og mål

By  april 17, 2016

Okstindan natur- og kulturpark har som formål å medvirke til best mulig bruk og utvikling av natur- og kulturressurser,  til glede og nytte for næringsliv, lokalbefolkning og besøkende. Følgende mål er definert:

  • Å skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling
  • Å øke Hemnes kommunes attraktivitet som bosted og reisemål
  • Å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor, offentlig sektor og næringsliv
  • Å utvikle en sterk merkevare
  • Å sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og kulturverdier
  • Å være offensiv og nyskapende innen informasjon og markedsføring
  • Å være en aktiv parkpartner i Norske Parker.