Close
ad-box-image

Verdigrunnlag

By  april 17, 2016
    Følgende verdigrunnlag skal ligge til grunn for samarbeidet i Okstindan natur- og kulturpark:
  • LOKALKUNNSKAP: Respekt for lokalkunnskap der bevisstgjøring, stolthet og felles identitet er vektlagt.
  • FELLESSKAP: Et inkluderende fellesskap med raushet, samarbeid og et felles eierskap til ONK.
  • NYSKAPENDE: Skaperglede og nyskapende aktivitet.
  • KVALITET: Høy kvalitet i alle ledd i arbeidet som parken og dens partnere representerer.