Close
ad-box-image

Næringslivslunsj 24. mars – Park som næringsutvikler?

By  mars 15, 2017

Det ble avholdt næringslivslunsj hos Albertines hus på Hemnesberget, fredag den 24. mars fra kl. 11:30 – 13:00.
Arrangør: Ranaregionen næringsforening i samarbeid med Hemnes kommune
Tema: Okstindan natur- og kulturpark som næringsutvikler / Ny innkjøpsordning for Hemnes kommune

Timingen kunne ikke vært bedre: En og en halv time etter at nyheten om at det blir ny storflyplass i Rana ble sluppet, møttes et tjuetalls representanter fra næringslivet i Hemnes til lunsj på Hemnesberget, og ordfører Christine Trones var like glad som hun var på 17.mai da hun var liten. Med utsikter til en ny storflyplass mindre enn en time unna Hemnes og Okstindan natur- og kulturpark, blir det enda viktigere å drive med målretta utviklingsarbeid og legge gode premisser for hvordan vi ønsker at vår natur- og kultur skal forvaltes i framtida. Tankene rundt Okstindan natur- og kulturpark ble derfor tatt godt i mot av næringslivet, og flere aktører skrev under på intensjonsavtaler om partnerskap.

Invitasjonen til næringslivslunsjen lød som følger:

Norske parker er en del av et stort europeisk parknettverk som har jobbet med lokal samfunnsutvikling i mange tiår. I Norge er det pr. i dag seks regionalparker, men i løpet av våren økes dette til sju. Kommunene og næringslivet i Vefsn, Grane og Hattfjelldal er i ferd med å etablere Vefsna Regionalpark. Okstindan natur- og kulturpark (ONK) nærmer seg også etablering og vi ønsker i den forbindelse en diskusjon om parkens rolle for næringslivet i Hemnes. Ordfører, rådmann og styreleder i ONK, Svein-Erik Hjerpbakk, inviterer  til diskusjon sammen med næringsforeningen. Bygdeutvikler Marit Valla informerer om Norske Parkers årlige landskonferanse som avvikles i Hemnes i juni og om andre konkrete tiltak framover.

På lunsjen vil det også bli orientert om «Samordnet innkjøp i Salten» (SIIS), det nye innkjøpssamarbeidet som Hemnes kommune er gått inn i. En konsekvens av dette samarbeidet er at innkjøp i all hovedsak skal skje gjennom en internettportal. Kommunen vil gi en generell informasjon om innkjøpssamarbeidet, og hvordan det vil påvirke det lokale næringslivet.

Hjertelig velkommen til hyggelig samvær og god mat på Albertines!