Close
ad-box-image

Møte – Mileperlen Gallerihotell 19. september

By  september 12, 2017

Alle som har signert Intensjonsavtale om partnerskap i Okstindan natur- og kulturpark, var hjertelig velkommen til møte på  Mileperlen Gallerihotell den 19. september kl. 19:00. Hele 19 partnere møtte opp, og i tillegg stilte både ordfører, rådmann og noen sentrale politkere fra FSK.

I forbindelse med at sak om etablering av park skal legges fram for Kommunestyret rundt årsskiftet, ønsket vi innspill til arbeidet med
organisering og arbeidsoppgaver for Okstindan natur- og kulturpark. Alle som har signert  Intensjonsavtale om partnerskap fikk i forkant tilsendt et utkast til en parkplan for Okstindan natur- og kulturpark, som et grunnlag for diskusjoner i løpet av møtet.

Det ble en hyggelig og konstruktiv kveld i de nyoppussede og kunstnerisk utsmykkede lokalene hos Mileperlen Gallerihotell i Sørlandsveien 24 på Hemnesberget, og styret vil nå jobbe videre med parkplanen fram mot behandling i KST ved årskiftet.