Close
ad-box-image

Vi er i gang! Etablering behandlet i Kommunestyret

By  juli 2, 2018

Kommunestyret i Hemnes behandlet i møtet den 21. juni saken om etablering av Okstindan natur- og kulturpark. Vedtaket lyder som følger:
* Hemnes kommunestyre er positive til en etablering av Okstindan natur- og kulturpark (ONK), og til at dagens parkstyre etablerer ONK som en forening og foretar registrering i Brønnøysundregistrene.
* Hemnes kommune inngår en intensjonsavtale om partnerskap med Okstindan natur- og kulturpark
* Rådmannen legger frem en ny sak om Okstindan natur- og kulturpark i første kvartal i 2019.
* Det bevilges kr. 160.000 til etableringen av Okstindan natur- og kulturpark.

Den nåværende styringsgruppa arbeider videre inntil nytt styre er på plass, og Inger Lise Pettersen er engasjert til å lede arbeidet fram til ny behandling i kommunestyret i 2019.
Ut fra gjeldende parkplan vil ONK nå bli etablert som en forening, og det vil bl.a. jobbes med å avklare samspillet med Hemnes kommune og samarbeidet med øvrige aktører i kommunen.
Partnerne er innkalt til møte den 23. august for å stake veien videre.

En viktig milepæl er nådd og vi gleder oss til å samarbeide om god utvikling i Hemnes.