Close
ad-box-image

Turstier og turmål i Hemnes

By  september 27, 2018

Okstindan natur- og kulturpark ønsker å bidra til god tilrettelegging av turmål og turstier i Hemnes – med felles og gjenkjennbar skilting og der avtaler med grunneiere og ansvar for vedlikehold er på plass. På et møte 10. september med Hemnes turistforening, Statskog, Polarsirkelen Friluftsråd, frivillighetssentralen, Hasvo, Hemnes kommune og ressurspersoner fra de ulike tettstedene var det enighet om en felles satsing. Det skal nå lages en felles plan for videre arbeid/opprusting turstier og turmål.