Close
ad-box-image

Archive

Blog

Okstindan i Paris i 2015 og 2016, og i Lyon i 2017

Innovasjon Norge deltok på Frankrikes største vandremesse Destination Nature i Paris helga 19. – 21. mars 2015. Her...
By  februar 20, 2016

Bevaring og formidling av båttradisjoner

Oppstartsgruppe for Båttradisjoner har hatt to møter, ett høsten 2014 og ett høsten 2015 og det er stor aktivitet. Se...
By  februar 20, 2016

Markedsarbeid i Frankrike

Siden Rabothytta er oppkalt etter franskmannen Charles Rabot, og siden Frankrike er et stort vandremarked, har Okstindan natur-...
By  februar 20, 2016

Besøksforvaltning i Okstindan

For å kunne ta godt i mot den allerede økende tilstrømmingen av lokalbefolkning og tilreisende til Okstindområdet, og for...
By  februar 20, 2016

Landbruk, mat, gårdsturisme

Hemnes kommune er en stor landbrukskommune. Sammen med Bondelaget vil vi diskutere landbrukets rolle i parken. Kanskje kan...
By  februar 20, 2016

Friluftsliv og idrett

Det har vært arrangert to kveldssamlinger i regi av Okstindan natur- og kulturpark hvor med fokus bl.a. på hvordan man kan...
By  februar 20, 2016

Kunst, kultur og musikk

Hvordan kan man, med tanke på å skape aktivitet og næring, utnytte det faktum at det i Okstindan natur- og kulturpark er et...
By  februar 20, 2016

Ungdom/gründervirksomhet

Okstindan natur- og kulturpark ønsker å være pådriver for å engasjere ungdom og få dem med på laget. Dette vil vi ta tak i...
By  februar 20, 2016

Kompetansetiltak for skolene

Okstindområdet er en unik læringsarena for alt som har med bre og vannkraft å gjøre. Okstindområdet har Nord-Norges høyeste...
By  februar 20, 2016

Andre parker

De lokale og regionale parkene i Norge er samlet under paraplyorganisasjonen Norske Parker. Siste tilskudd er Vefsna...
By  februar 20, 2016

Organisering

Definert landskapsområde: Hele Hemnes kommune Prosjekteier: Hemnes kommune Organisasjon: Norske Parker Styringsgruppe:...
By  februar 20, 2016

Historikk

Arbeidet med Okstindan natur- og kulturpark startet i 2013. Siden den gang har 1.650.000 kroner blitt bevilget fra KMD og NFK til...
By  februar 20, 2016

Hva er en park?

Park som lokal- og regional utviklingsmodell stammer fra Europa, der det har eksistert regionale parker i over 60 år, bl.a. i...
By  februar 20, 2016