Close
ad-box-image

Velkommen til Næringslivs-frokost 5. desember

Okstindan natur og kulturpark inviterer i samarbeid med Ranaregionen næringsforening, Heleland Sparebank og Hemnes kommune,...
By  november 19, 2018

Turstier og turmål i Hemnes

Okstindan natur- og kulturpark ønsker å bidra til god tilrettelegging av turmål og turstier i Hemnes – med felles og...
By  september 27, 2018

Parkplan for Okstindan natur- og kulturpark

Styret for Okstindan natur- og kulturpark har i samarbeid med partnene som har tegnet intensjonsavtale, utarbeidet en Parkplan,...
By  august 22, 2018

Bevaring og formidling av båttradisjoner

Oppstartsgruppe for Båttradisjoner har hatt to møter, ett høsten 2014 og ett høsten 2015 og det er stor aktivitet. Se...
By  februar 20, 2016

Besøksforvaltning i Okstindan

For å kunne ta godt i mot den allerede økende tilstrømmingen av lokalbefolkning og tilreisende til Okstindområdet, og for...
By  februar 20, 2016

Ungdom/gründervirksomhet

Okstindan natur- og kulturpark ønsker å være pådriver for å engasjere ungdom og få dem med på laget. Dette vil vi ta tak i...
By  februar 20, 2016

Kompetansetiltak for skolene

Okstindområdet er en unik læringsarena for alt som har med bre og vannkraft å gjøre. Okstindområdet har Nord-Norges høyeste...
By  februar 20, 2016